Perfeksjonisme og prestasjonsangst går hånd i hånd. Har du et brennende ønske om at det du arbeider med skal gjennomføres perfekt, kan det utvikle seg en angst for å prestere. Hvem har vel ikke opplevd frykten for å totalt feile på eksamen? Hvem har ikke følt seg lammet av presset på å få gode karakterer?

Jeg har rådført meg med psykologer og deler de beste tipsene for å redusere angsten for å feile, og for å senke behovet for perfeksjon.

Hvordan takle presset med å skulle prestere?

Vær snill med deg selv

Ingvill Maria Daatland (27) som er nylig utdannet psykolog, trekker frem at vi har en tendens til å være veldig selvkritiske til det vi gjør. – Vi føler på krav fra mange kanter. Ikke bare det, vi er også med på å skape en slik kultur”.

Pia Victoria Lund peker også på at den største kritikeren til arbeidet vårt er tross alt oss selv. Derfor bør vi heller velge å ha fokus på en annen type kultur: en som ikke ser på prestasjonen, men hva du lærer gjennom prosessen. Ingen har kapasitet til å kunne “alt”. 

Bygg identitet også utenfor skolen

I tillegg legger Ingvill vekt på hvordan du må bygge identiteten opp på flere områder enn bare skoleområdet.  Når du flytter til en ny plass for å studere blir denne identitetsbyggingen naturlig nok viktig. Det er ikke alt fra din ‘gamle’ identitet du kan ta med deg videre. Du skal nå finne din plass på et nytt sted. Da er det naturlig å lene seg mye på skolen, for skolevesenet er tross alt noe vi kjenner fra før.

Prøv å finne andre ting som vennskap, aktiviteter eller arbeid, slik at du alltid kan føle mestring på noen områder. I tillegg bør du jobbe med å akseptere de dårlige resultatene, for de kommer. Med mindre du er et supermenneske. 

Kognitiv terapi og Mindfullness

Ingvill trekker frem at de gode tankene og det å være god mot seg selv, er en sentral del av det som inngår i kognitiv terapi. Kort fortalt handler dette om å undersøke tanken du har om deg selv, om hendelser i livet ditt og lignende. Er tanken vennlig, er den konstruktiv, er den til hjelp og er den sann? Om den ikke er noen av delene, er det om å gjøre å endre denne indre tanken – eller å kvitte seg med den. Dette er vanskelig, tar tid og er en evne som må trenes opp. Én strategi er å tenke på hvorvidt du hadde sagt det samme til en venn. Hvis svaret er nei, noe det nok er, så er det ikke en tanke som er god å ha om seg selv!

Forbered deg

Når du skal prestere, reduserer du angst når du har forberedt deg godt. Helt logisk! I tillegg til å ha forberedt deg gjennom hele semesteret (sant?😇), så må du også stole på at det du faktisk har gjort er bra. Straks eksamensdatoen kommer så er det ikke noe mer du kan gjøre.

Jeg pleier å skrive en liste over alt det jeg kan eller om dette blir for vanskelig, alt det jeg har gått gjennom, én dag før eksamen. Forhåpentligvis kan jeg noe og blir beroliget av det jeg har kontroll over. Pia pleier å minne seg på at det å føle litt på presset før eksamen gjør at fokuset på eksamen blir bedre… så lenge det ikke er et lammende press du føler. 

Senk forventningene

Det er vanskelig… men ikke forvent for mye av deg selv. Her ligger kjernen i problemet. Med perfeksjonismen, kommer prestasjonsangsten. Sett deg som mål at du skal lære noe nytt hver dag og sett mål til læring fremfor resultater. Det er viktig å minne seg på at ingen er perfekt – ikke du, og i alle fall ikke jeg. 

Ikke bebreid deg selv hvis det ikke lyser en stor A mot deg når du ser karakteren første gang. Det er en urealistisk forventning at alle karakterene skal bli like gode. Jeg sier ikke at det ikke er lov å være skuffet, for det er det. Ingvill peker på at det er lurt å si skuffelser sine ut høyt. Det gjør det enklere å takle. En prestasjon skal ikke definere deg som menneske!

Bryt ned studiedagen

Dette er en øvelse i å legge vekk perfeksjonismen. Sett av tid i løpet av en dag til å gjøre én oppgave. Når tiden er ferdig, må du også være ferdig med resultatet. Det kan føles halvferdig, men du har i alle fall gjort noe. Du kan alltids ta opp tråden igjen senere. Det viktigste i eksamensperioden er å føle fremgang og at du føler at du har gjort noe.

Diskusjonsgrupper 💬

Få plass i dagen din til å dele tanker og diskutér med andre. Andre mennesker kan hjelpe deg til å forstå, men de kan også hjelpe deg til å sette ord på det du allerede kan. Et lurt tips er å delta så lenge du selv føler nytte av gruppen. Det er innafor å reise hjem og å si at du ikke lenger har utbytte av gruppen.