studielån

De fleste studenter får økonomisk støtte fra Lånekassen i form av et studielån, hvordan fungerer dette? Hvordan skal du søke og når får du pengene? Du finner svarene her.

Som student kan du få økonomisk støtte til studiene dine fra Lånekassen.💸 Dette er et studielån, som betales ut månedlig. Du kan søke om studielån og -stipend her.

Hvis du går på privatskole, slik som Handelshøyskolen BI, har du også mulighet til å søke om et skolepengelån i tillegg. Dette er fordi du betaler skolepenger for å gå på Handelshøyskolen BI. Du kan låne inntil 74 366 kroner hvert år, men hvis du betaler mer enn dette i skolepenger må du dekke resten av dette selv.

studielån

Når må jeg søke?

Du kan søke om støtte til utdanning når du har fått tilbud og takket ja til studieplass. I søknaden din kan du velge om du vil søke for et halvt studieår (altså bare for ett semester) eller om du vil søke for et helt studieår. Hvis du søker for et helt studieår, slipper du å sende inn en ny søknad halvveis ut i studieåret.📅

Lånekassen innvilger bare støtte for ett studieår om gangen. Det vil si at du må søke på nytt hvert år. Lånekassen åpner vanligvis opp for søknader i mai/juni.

Du må ha sendt inn søknaden om studielån innen 15. november for høstsemesteret og 15. mars for vårsemesteret. Hvis du derimot har søkt om støtte for et helt studieår, trenger du bare å forholde deg til den første fristen. 

Om du sliter med å finne ditt studie i søknaden, eller det dukker opp andre spørsmål mens du skal søke så kan du få hjelp av Lånekassen her.

Når kommer studielånet?

Det viktigste for mange er å vite når pengene dukker opp på kontoen. Studielånet utbetales vanligvis innen den 15. hver måned. Er 15. en helgedag kommer derimot stipendet tidligere.

studielån

Ett unntak fra dette er i begynnelsen av et nytt semester. I august og januar blir studielånet utbetalt helt i begynnelsen av måneden, gjerne i løpet av de første fem dagene. Beløpet som blir utbetalt er også større i august og januar, slik at du kan kjøpe inn ressurser til semesteret, som blant annet pensumbøker og andre hjelpemidler. 🤓

Skolepenger utbetales to ganger i året, og kommer sammen med studielånet i august og januar.💃

Hvor mye koster det å gå på Handelshøyskolen BI?

Det koster skolepenger å gå på Handelshøyskolen BI, og det varierer hvor mye du betaler for hvilken type studie du går, om du går på bachelornivå eller masternivå, og om du er intern eller ekstern søker på masternivå.

Normalt koster de fleste bachelorstudiene 77 200 kroner pr. år, og masterstudium koster 114 200 kroner pr. år. Hvis du derimot har 120 studiepoeng (dette tilsvarer en bachelorgrad) fra Handelshøyskolen BI fra før, betaler du bare 98 400 kroner pr. år for et masterstudium. Du kan se alle priser for studier her. 💰

Visste du …?

Du har kanskje hørt studenter snakke om at «Jeg er helt blakk, men heldigvis kommer stipendet i morgen!». Mange kaller studielånet for et stipend når det månedlige beløpet utbetales, og dette er ikke helt korrekt. Støtten du får er et lån, men hvis du består alle dine eksamener kan inntil 40% av studielånet gjøres om til stipend, som vil si at den totale gjelden din blir redusert. Det er derimot bare studielånet, og ikke skolepengelånet, som kan gjøres om til stipend.

Noen måneder kan det føles ekstra vanskelig å få studielånet til å strekke til. Studentbudsjettet er stamt, og godt over halvparten vil som regel gå med til husleien. Derfor har vi her samlet våre beste sparetips, slik at du både kan unngå å tømme sparekontoen og jobbe for mye ved siden av studiene. Lurer du også om husleien du betaler er unormalt høy? Her finner du en oversikt over normal leiepris i de store studiebyen.