Navigasjonshjulet er et viktig vertøy å få kontroll på, dersom du skal ta eksamen i Bedriften eller Business Communication. Her får du Navigasjonsmodellen kort forklart, med et gjennomgående eksempel.

Hva er Navigasjonshjulet?

Navigasjonshjulet er et verktøy utarbeidet for å avgjøre hva man burde gjøre i et moralsk dilemma (Kvalnes & Øverenget, 2012). Et dilemma er når du har to eller flere alternativer, men ingen av alternativene ser ut til å oppfylle alle kriteriene dine. 

La oss starte med et eksempel vi kan ha med oss gjennom forklaringen av hele Navigasjonshjulet:

🤔 Tenk deg at du har en veldig god kollega i jobben din på en dagligvarebutikk. En dag oppdager du at din gode kollega unnlater å scanne inn varer og dermed gir gratis mat til kunder han liker når han sitter i kassen. Når du konfronterer kollegaen din sier han at en såpass stor matkjede tåler at noen varer forsvinner. Hva gjør du? 

Hvordan bruke Navigasjonshjulet

Navigasjonshjulet består av seks ulike områder man kan vurdere når man står ovenfor et moralsk dilemma. Man vurderer et område om gangen, og sammenstiller en konklusjon basert på summen av alle delene til slutt. 

Vi fortsetter i eksempelet vårt:

🧐 Du avgjør at det er to alternativer: Late som du ikke så noe for å bevare vennskapet, eller tipse sjefen om at din gode venn stjeler. For å kunne ta et godt valg bruker du Navigasjonshjulet for å avgjøre hva du gjør videre. 

Jus

Jus handler om det er noen lover som taler for eller i mot et av de mulige handlingene. Husk at selv om det ikke finnes noen lover som taler i mot, så betyr det ikke at du er oppfordret å gjøre det. 

🫣 Det finnes lover mot å stjele, så her taler Navigasjonshjulet mot å tipse sjefen. Det finnes, derimot, ikke lover som sier at du må varsle om hva kollegaen din gjør – og det er også vanskelig for sjefen å bevise at du visste om det.

Identitet

Identitet handler om hva slags egenskaper selskapet eller yrket skal stå inne for. Dersom en av handlingene går imot verdiene til selskapet eller kjerneverdiene i et yrke så taler dette i mot. For eksempel så vil en lege aldri gå med på å skade en pasient, eller en revisor som går med på å begå hvitvasking.

🫢 Det er ingen sterk identitet knyttet til å sitte i kassen, men du og din kollega vet godt at sjefen er veldig opptatt av at man er redelig både ovenfor kundene og hverandre. Både det å stjele og lyve til sjefen vil gå imot egenskaper dere skal stå inne for i deres butikkmedarbeideryrke.

Moral

Moral handler kort og godt om man kan stå inne for det valget man har tatt. Se gjerne for deg at beslutningen din havner på forsiden av VG eller Dagbladet – hvordan føler du deg da? Vil du kunne være åpen og ærlig med venner, familie og kolleger om hvilket valg man har tatt uten å sitte igjen med en dårlig følelse i kroppen?

🤥 Sannsynligheten er liten for at din sjef finner ut av eller kan bevise at du visste om handlingene til kollegaen din. Det er likevel vanskelig å se for seg at dine venner eller familie hadde syntes det var greit at du latet som ingenting.

Skal du ta eksamen i Business Communication dette semesteret? Her gir Emilie deg 6 tips til hvordan du skriver en god eksamen i Business Communication ⭐️

Omdømme

Omdømme handler om hvordan samfunnet vil reagere på det valget man har tatt. Vurder hvordan ulike interessenter vil reagere på de ulike handlingene man står ovenfor. For eksempel kan man regne med at miljøorganisasjoner vil gå til media dersom en stor bedrift bidrar til store klimautslipp.

😮‍💨 Det blir neppe store medieoppslag om denne saken dersom kollegaen din blir oppdaget.

Økonomi

Selv om økonomi ikke er den delen som skal vektlegges mest når man tar en beslutning, så kan det være lurt å gjøre en vurdering på om det er noen økonomiske konsekvenser. Husk at man kan både ha positive og negative konsekvenser!

🙄 Det at din kollega deler ut gratis mat til kunder han liker har kanskje ikke stor betydning for en såppas stor matkjede. Men, i bunn og grunn får handlingen en negativ økonomisk konsekvens – butikken tjener mindre penger enn om kundene hadde betalt og maten ikke hadde blitt delt ut gratis.

Etikk

Mens vi i Moral-delen så på hva du selv kjenner på, så skal man også se på hva konsekvens- og pliktetikken anbefaler å gjøre. Konsekvensetikken sier at man burde velge det alternativet som har størst positiv konsekvens på flest mulig mennesker, mens pliktetikken sier at du burde følge et sett moralske prinsipper.

Denne delen er ofte den største i eksamensbesvarelsen din.

 😔 Konsekvensetikken taler for at man burde vurdere konsekvensene til butikken opp mot kunden som får gratis mat. For eksempel om kunden får en større positiv verdi enn den negative, økonomiske konsekvensen. Pliktetikken, derimot, sier at det å stjele er alltid moralsk feil.

Skal man gå for A eller B?

Nå som vi har gått gjennom alle delene av navigasjonshjulet må vi konkludere. Vi gjør det enkelt i en liten tabell med noen stikkord:

Alternativ A: Late som ingentingAlternativ B: Tipse sjefen
JusDu har ikke plikt å varsle
IdentitetGår i mot yrket/arbeidsgiver
MoralLiten sannsynlighet at sjefen finner ut av din rolleDet føles ikke greit ut å lyve
OmdømmeLiten konsekvens om det blir oppdaget
ØkonomiButikken får negative konsekvenser
EtikkUsikkert (konsekvensetikken)Ja (pliktetikken)

Kort oppsummert så er det ingenting som taler veldig sterkt for den ene eller den andre veien, særlig når man legger til grunn sjefen vil med liten sannsynlighet oppdage at du har hatt kjennskap til dette.

Hvis det derimot blir oppdaget kan det ha ganske store konsekvenser både for kollegaen din, arbeidsgiveren din og mest sannsynlig deg selv.

Ut ifra Navigasjonshjulet bør du muligens dermed konkludere med at du bør tipse sjefen om det du vet. På bakgrunn av den informasjonen du har gitt til sjefen så har du nå overført ansvaret for hva som skal skje videre til arbeidsgiver.

Jeg håper du nå har blitt sikrere på hvordan du anvender Navigasjonshjulet. Og, at du kan svare selvsikkert på eksamensoppgaver du får i både Bedriften og Business Communications.

Om du ønsker en grundigere gjennomgang av Navigasjonshjulet, eller andre sentrale temaer – sjekk ut våre eksamenskurs gratis her👇🏻