Arbeidskrav 9 og 10

I videoene nedenfor får du en innføring i de ulike oppgavene tilknyttet arbeidskrav 9 og 10 i Bedriftsøkonomisk analyse. Oppgavene er ikke identiske med arbeidskravet, men videoene gir deg grunnlaget du trenger til å enkelt mestre arbeidskravet på egenhånd.

Hva synes du om disse blogginnleggene om arbeidskrav? Vi setter stor pris på om du kan ta denne raske spørreundersøkelsen om innleggene.

Arbeidskrav 9

Her lærer du hvordan du gjør lignende oppgaver som hele arbeidskrav 9. I oppgaven i videoen ser vi bort fra mva., så husk at du må legge til mva. i de postene som står “inkl. mva.” i formlene du lærer her. Usikker på mva.? Sjekk ut dette blogginnlegget

Her lærer du mer om budsjettering og relevante formler for å regne ut størrelser som arbeidskravet ber om.

Arbeidskrav 10

Oppgave 1

Oppgave 2, 3 og 5

Introduksjon til kontantstrømoppstillingen til totalkapitalen
En oppgave på kontantstrømoppstillingen til totalkapitalen

Oppgave 4 og 6

I denne videoen lærer du om serielån.
I denne videoen lærer du om kontantstrømoppstillingen til egenkapitalen.

Oppgave 7 og 8

Hilsen Andreas Frøyland, nettlærer i Bedriftsøkonomisk analyse