Hvordan skrive en god tekst basert på en critical incident

Oppskrift – critical incident

Vil du se hele? Prøv kurset i Business Communication – BI gratis!

Lurer du på hvordan du kan forberede deg til eksamen i Bussiness Communication? Eller hvordan du skriver en god tekst på eksamen? Ta det med ro, vi har løsningen! 

Her har du 6 håndfaste tips på hvordan du kan skrive en god tekst i Business Communication!🤩

Før du begynner å skrive

Før du begynner å skrive skal du analysere «the critical incident»! Da kan det være greit å huske på disse punktene:

 • Les “the critical incident” nøye – minst 3-4 ganger. Du legger ofte merke til mer jo flere ganger du leser den!
 • Bruk markeringstusj for å markere det fra oppgaven som kan brukes til å skrive teksten din, som kan linkes opp til en dimensjon. Husk her at du må finne bevis for begge sider av dimensjonen for å kunne bruke den i teksten din! Her kan det være lurt å bruke ulike farger til de ulike dimensjonene.
 • Les selve oppgaveteksten nøye! Pass på at du får med deg hva oppgaven spør om. Her kan det være lurt å lese gjennom oppgaveteksten flere ganger. Husk å se om de har delt opp oppgaven i to spørsmål, da er det nemlig viktig at du svarer på begge delene av spørsmålet. Highlight nøkkelordene fra oppgaveteksten, da blir det enkelt å bruke dette som utgangspunkt til innledningen din. 
 • Lag en disposisjon på hvilke dimensjoner du kan bruke for å besvare oppgaven. Du skal gjerne bruke minst 4 dimensjoner i teksten din.

Innledning

Innledningen er som ispinnen på en pinne-is, det er grunnlaget for teksten, uten pinnen faller hele isen/teksten sammen. Det er viktig at denne er godt skrevet da dette er det første sensor ser på når de skal sensurere eksamensoppgaven din. Innledningen skal være kort og presis, og den skal vise hva du har tenkt til å gjøre videre i teksten (altså i hoveddelen). Her kommer fire steg som du kan bruke for å øve på å skrive en god innledning: 

 1. Introduser menneskene som er med i oppgaven, altså «the critical incident». 
 2. Bruk det du har markert fra oppgaveteksten til å si hva du skal skrive om i din besvarelse. 
 3. Fortell hvilke dimensjoner du skal bruke for å svare på oppgaven din.

Det kan være lurt å skrive innledningen til slutt, da vet du hvilke dimensjoner du har brukt for å besvare oppgaven. Det er nemlig viktig at du faktisk gjør det du skriver i innledningen at du skal gjøre i oppgaven. Et tips er å gjøre innledningen klar, men la den siste delen av innledningen stå åpen og heller fylle inn når du har skrevet ferdig teksten og vet hvilke dimensjoner du brukte for å svare på oppgaven. 

Hvordan skrive god tekst: Hoveddel

Hoveddelen er selve isen, uten isen er det rett og slett ikke noe is. Det er selve isen som gjør den god. Hoveddelen i teksten din er altså det aller viktigste med oppgaven. Det er her du kan vise refleksjon og vise analysen din. Du får her en steg-til-steg-oppskrift på hvordan du kan øve deg på å skrive gode og oversiktlige avsnitt. Slik kan du skrive en kanongod tekst i Business Communication. 

Her kommer tre steg du kan bruke som retningslinje når du skal skrive avsnittene dine i Bus Comm. Husk at ett avsnitt skal kun inneholde én dimensjon.

1. Hvem som står bak dimensjonen og hvilken dimensjon du skal skrive om. 

2. Definerer begge sider av dimensjonen med minst to setninger for hver side av dimensjonen.

3. Vise til eksempler fra «the critical incident» og reflekter!

Steg 3 er det viktigste steget. Å øve på å finne relevante eksempler og reflektere på en god måte er det som skiller en middels karakter fra en toppkarakter! Du kan gjerne bruke flere eksempler for å forklare en side av dimensjonen. 

Men hva betyr det egentlig å reflektere? Jo, det betyr at du skal bruke eksemplene du viser til for å forklare den kulturelle oppførselen til personene som er involvert. Dette kan også innebære å forklare hvorfor de oppfører seg eller gjør slik de gjør. Her er det viktig å bruke modifiserende ord for å vise at dette er noe du resonnerer deg frem til, det er din refleksjon. 

Etter et avsnitt, still gjerne deg selv disse spørsmålene:

 • Har du funnet eksempler fra begge sidene av dimensjonen du ønsker å skrive om?
 •  Svarer du på oppgaven når du skriver om denne dimensjonen?
 • Har du brukt modifiserende ord som tend to, often, normally, generally osv.? Hva med bindeord som by contrast, conversely, on one hand, on the other hand osv.? Dette vil være med på å skape et mer oversiktlig avsnitt!
 • Har du husket å referere til kildene du har brukt?

Avslutning

Avslutningen er strøsselet på isen, det er prikken over i’en på teksten din. Uten strøsselet er ikke isen like god. Det er avslutningen som gjør teksten komplett! 

Her er noen retningslinjer du kan følge når du skal skrive avslutning; 

 • Trenger ikke være lang – ofte er det nok med tre til fire setninger.
 • Si gjerne at du valgte å fokusere på de mest relevante dimensjonene, men at flere dimensjoner kunne vært brukt 
 • En setning der du sier hvorfor det er viktig å være kjent med hverandres kulturelle oppførsel

Til slutt er det viktig å nevne at det viktigste er at du finner din måte å skrive på. Ha troen på deg selv og øv på forhånd av eksamen ved å besvare tidligere eksamensoppgaver! Det kan også være lurt å sparre med noen av dine medstudenter og gi hverandre tilbakemeldinger. Det kan gi stort læringsutbytte, samtidig som det vil være mer motiverende å jobbe med faget når du får feedback på det du gjør! 

Hvis du ønsker en mer utfyllende oppskrift med konkrete eksempler på hvordan du kan skrive de ulike delene av teksten din, se videoen vår med oppskrift på hvordan du kan skrive en god tekst basert på critical incident.

Lykke til med forberedelsene til Business Communication! Vi heier på deg🤩