Hvorfor EnkelEksamen?

Ingrid Frantzen er 22 år gammel og kommer fra Narvik. Hun går 1. året Økonomi og administrasjon på NTNU i Trondheim. Det første semesteret gikk bra i de fleste fag, men Matematikk for økonomer var utfordrende. En fadder tipset Ingrid om EnkelEksamen noen måneder ut i semesteret. Førsteinntrykket Ingrid fikk av EnkelEksamen var veldig bra:

“Jeg tenkte at dette er kult. Dette må jeg bare kjøpe!”

Etter at jeg oppdaget EnkelEksamen sitt kurs i Matematikk for økonomer, valgte jeg faktisk å følge kurset inn mot eksamen istedenfor forelesningene.
Ingrid Frantzen

Eksamen

Ifølge Ingrid fungerte det bra å følge kurset istedenfor forelesningene:

“Jeg synes eksamenskurset er lagt opp med en veldig pedagogisk tilnærming til pensum, som gjør det lettere å tilegne seg kunnskapen. Kurset til EnkelEksamen bidro til å gi meg trygghet på jeg ville gjøre det bra på eksamen.”

Bruken av EnkelEksamen

Ingrid har allerede kjøpt tilgang til eksamenskurset i Statistikk for økonomer. På den måten kan hun være godt forberedt til eksamensperioden.

“Nå bruker jeg eksamenskurset som et supplement til forelesningene. Som regel ser jeg over kursvideoene i etterkant av forelesningene for å repetere det vi nettopp har gått gjennom. Jeg liker spesielt godt at jeg kan følge fremgangen i kurset, og at det er dekkende quizoppgaver etter hver del.”

Kurs til deg som studerer på NTNU

EnkelEksamen tilbyr flere kurs til deg som studerer på NTNU. Finn kurset som passer for ditt studie. Her ser du noen av kursene vi tilbyr og hva de inneholder.

Statistikk for økonomer

Kurset inneholder blant annet:

 • Beskrivende statistikk
 • Sannsynlighetsregning
 • Stokastiske variabler og sannsynlighetsfordelinger
 • Konfidensintervall
 • Hypotesetesting
 • Enkel lineær regresjon

Mikroøkonomi


Kurset inneholder blant annet:

 • Konsumentteori
 • Produksjonsteori
 • Frikonkurranse
 • Monopol
 • Oligopol
 • Spillteori

Matematikk 2


Kurset inneholder blant annet:

 • Partiellderivasjon, tangentplan og grenseverdier
 • Min, Max og Lagrange
 • Integraler og koordinatsystemer
 • Analyse av vektorfelt

Matematikk 3


Kurset inneholder blant annet:

 • Komplekse tall
 • Andreordens differensialligninger
 • Lineær algebra 1
 • Lineær algebra 2