EnkelEksamens historie

Skriv historien mens den utspiller seg!

Selv om vi fremdeles er unge, har enkelte av oss skjenket de fleste årene etter utdanningen på å få EnkelEksamen hit. Og vet du hva? Det gjør oss stolte, og noen ganger kan vi se tilbake og være fornøyd med hva vi har oppnådd, samtidig som vi ser frem mot store mål for framtida.

Bilde fra artikkelen Selger eksamenshjelp til medstudenter i Dagens Næringsliv 29. oktober 2012.

Den spede begynnelse

EnkelEksamen ble lansert av Thomas André Talsnes og Stian Sørhagen på Handelshøyskolen BI i 2012 gjennom selskapet Smartsnart DA.

Ideen kom som følge av at medstudenter fortalte om stress før eksamen, og at det var vanskelig å vite hva man skulle fokusere på for å mestre pensum. Det måtte finnes en bedre løsning?

I 2014 gikk Stian Sørhagen ut av driften. Thomas kjøpte opp mange av de immaterielle rettighetene fra selskapet SmartSnart DA til sitt eget enkeltpersonforetak, og selskapet SmartSnart DA ble oppløst.

EnkelEksamen.no anno 2013.

Thomas og toppstudentene

Gjennom enkeltpersonforetaket sitt utviklet, designet og driftet Thomas applikasjonen til EnkelEksamen mellom august 2014 og august 2016. Thomas var daglig leder frem til Martin overtok i juni 2018, mellom august 2016 og desember 2020 hadde Thomas rollen som produkteier for applikasjonen i tillegg til at han ledet og produserte det meste av digital markedsføring for EnkelEksamen fra lansering til desember 2018.

Tjenesten ble videreutviklet sten for sten, og vokste raskt. EnkelEksamen ble stadig mer utbredt også på BIs campus i Bergen, Stavanger og Trondheim.

Hvert år økte antallet studenter som kjøpte eksamenskurs, og hvert år ble kvaliteten på tjenesten bedre og bedre. Thomas reiste samtidig verden rundt og bygget nettverk med dyktige utviklere, markedsførere og forretningsutviklere – og brukte det han lærte til å bygge EnkelEksamen videre.

I denne perioden ble også flere av de som i dag har sentrale roller i EnkelEksamen involvert i selskapet, først som konsulenter. Martin B. Holth, som i dag er daglig leder, ble leid inn for å produsere mattekurs og hjelpe studenter med mattefag, før han gradvis ble mer involvert i driften av selskapet. Også Andreas Frøyland, som har produsert mange av våre mest populære eksamenskurs, og vært sentral i å løftet kvaliteten på kursene mange hakk, ble involvert i denne perioden.

Nøkkelansettelser og 150 % vekst

I 2017 skjedde det mye, og det skjedde fort. EnkelEksamen var nå blitt så stort at store valg måtte tas: Thomas konverterte enkeltpersonforetaket til et aksjeselskap.

Dette året ansatte selskapet også sin første fulltidsansatte. Både Andreas Frøyland og Martin R. Holth gikk fra innleid til ansatt, og senere fikk de roller som hhv. produktsjef og daglig leder.

Sammen startet Thomas, Andreas og Martin prosessen med å profesjonalisere både tjenesten og selskapet, og veksten fortsatte.

Fra å ha ca. 650 studenter i eksamenskurs i oppstartsåret 2012, hadde de i 2017 mer enn 6 500 studenter på plattformen.

Gjennom 2018 profesjonaliseres virksomheten, og EnkelEksamen tilknytter seg en mentor og investor i Dag Asheim. På høsten ansettes ny markedssjef, og nytt lederteam var komplett.

Som en homage til skjerm-mockupsene som hadde sin storhetstid i 2016, viser dette bildet hvordan EnkelEksamen så ut tidlig i 2017.

Historien fortsetter

De siste tre årene har EnkelEksamen fortsatt veksten. Mange av de som har kommet inn i teamet de siste årene, har gått fra å produsere eksamenskurs om sommeren til å bli HR-ansvarlig, plattformansvarlig, markedsføringsansvarlig og fulltidsansatte nettlærere.

Fra den opprinnelige en, til de første fire, til nå å telle 12 fulltidsansatte og mange deltidsansatte nettlærere. Fra noen få eksamenskurs tilpasset BI-studenter, til over 80 ulike kurs skreddersydd studier ved 10 ulike universitet og høyskoler.
Vi er ikke ferdig, og med et sterkt team, god hjelp fra dere studenter og offentlige tilskudd, så har vi ambisjoner om å bygge neste generasjons e-læringsplattform med maskinlæring. Vår historie har akkurat begynt!

Du kan følge historien til EnkelEksamen mens den utspiller seg:

Facebook