Eksamenskurs på nett i Statistikk for økonomer på NTNU

Etter registrering via Facebook kan du prøve ut alle våre kurs gratis.

Mer enn 600 studenter fra NTNU har blitt hjulpet til en bedre karakter på EnkelEksamen det siste året

Eksamenskurs med høy faglig kvalitet

I eksamenskurset Statistikk for økonomer – NTNU, tar våre dyktige nettlærere deg steg-for-steg gjennom hvordan du lett løser vanskelige eksamensoppgaver, slik at du også kan mestre disse oppgavene. Våre nettlærere etterstreber å undervise på en slik måte at du blir inspirert til å forstå faget best mulig, og sammen skal vi sørge for at du har stålkontroll på eksamen.

Det forklares enkelt og er bra oppsatt med videoer, eksempler og oppgaver. Lettere å sette seg ned å øve når man kan få det forklart så greit via video.
Sunniva Økland

Kurset inneholder

Eksamenskurset Statistikk for økonomer inneholder over 8 timer med videoer og 220 eksamensrelevante quizoppgaver slik at du får god trening på det som møter deg på eksamen. Kurset består av seks deler:
Del 1: Beskrivende statistikk
Del 2: Sannsynlighetsregning
Del 3: Stokastiske variabler og sannsynlighetsfordelinger
Del 4: Konfidensintervall
Del 5: Hypotesetesting
Del 6: Enkel lineær regresjon


Del 1: Beskrivende statistikk

I første del av kurset lærer du om grunnleggende statistiske konsepter som populasjon og utvalg. Du vil også lære om forventningsverdi, varians og kovarians, og hvordan man beregner dette. Disse konseptene kommer til å spille en stor rolle i senere kapittel, og er essensielt å forstå for å kunne tolke statistikk og utføre statistiske tester.

Del 3: Stokastiske variabler og sannsynlighetsfordelinger

Del 3 av kurset er begynnelsen av statistikkdelen av kurset. Kapittelet starter med en innføring i hva en stokastisk variabel er, og introduserer også konseptet kumulativ fordeling. Du vil lære om de ulike typene sannsynlighetsfordelinger: diskrete og kontinuerlige. Blant disse vil du bli introdusert for de viktigste diskrete fordelingene, som den binomiske fordelingen, og de viktigste kontinuerlige fordelingene, som normalfordelingen. Du vil lære egenskapene ved de ulike fordelingene, og hvordan man bruker dem til å beregne sannsynligheter.

Del 5: Hypotesetesting

Hypotesetesting er en av hovedgrunnene til at du lærer statistikk. Konseptet er sentralt i alt av moderne vitenskap, og er dermed et av de viktigste konseptene i kurset. Du vil lære hvordan man setter opp en hypotesetest, og hvordan man beregner og tolker resultatet. Du vil også få kjennskap til p-verdier og ulike feil som kan oppstå naturlig som et resultat av tilfeldigheter i testen.


Del 2: Sannsynlighetsregning

Her vil du lære grunnleggende sannsynlighetsregning, noe som legger videre grunnlag for de neste kapitlene. I tillegg vil du lære om betinget sannsynlighet og hvordan man beregner dette. I sammenheng med betinget sannsynlighet vil du lære om Bayes setning, et viktig verktøy for sannsynlighetsregning.

Del 4: Konfidensintervall

I del 4 vil du lære om viktige konsepter og verktøy, som estimatorer og konfidensintervall. Ofte i den virkelige verden må man benytte seg av estimatorer, og i dette kapittelet vil du lære hvordan man beregner estimatorer og hvordan man bruker dem.
Et viktig verktøy i sammenheng med estimatorer, er konfidensintervall. I tillegg til å lære om estimatorer, vil du også lære om konfidensintervall, hvordan man lager et konfidensintervall og hvordan man tolker dem.


Del 6: Enkel lineær regresjon

Det siste kapitlet i kurset, tar for seg enkel lineær regresjon. Du vil her lære hva regresjon er for noe, og hvordan man beregner en regresjonslinje ut fra observasjoner basert på minste kvadraters metode. I tillegg vil du lære hvordan man bruker en regresjonslinje til å estimere nye observasjoner.


Det beste med EnkelEksamen er at det er veldig mange eksempler. Jeg har ikke åpnet boka i de to fagene etter at jeg kjøpte EnkelEksamen. Jeg føler meg veldig trygg på at alt blir gjennomgått i EnkelEksamen.
Siri Røed Høstfet

Få tilgang på dokumenter og les faglige blogginnlegg!

EnkelEksamen er opptatt av å gi deg faglige ressurser av god kvalitet. Vi har flere gode kompendium og formelark i mange fag, som du får tilgang på når du registrerer deg. Våre nettlærere er toppstudenter i sine fag, og skriver gode faglige blogginnlegg om temaer som er aktuelt for deg.

Registerer du deg på EnkelEksamen.no, kan du laste ned ett 37 siders kompendium i Statistikk for økonomer gratis.

Etter registrering via Facebook kan du prøve ut alle våre kurs gratis.