Eksamenskurs Metode og innsikt!

Endelig har vi fått laget et eksamenskurs i faget Metode og innsikt! 🎉

I kurset vil du finne fire timer med korte videoer som forklarer pensum på en enkel måte og hele 100 quizoppgaver! På denne måten kan du være trygg på at du både har forstått og husker pensum som er relevant til skoleeksamen. Selv om kurset retter seg inn mot skoleeksamen som teller 40% av karakteren, kan mye av innholdet være til hjelp under skriving av mappeoppgaven.

3 kapitler

1. Teori: Første kapittel lærer deg all teori som er relevant for eksamen

2. Hypotesetesting: Her vil du lære å utføre t-tester, kjikvadrattest og å utføre en variansanalyse (ANOVA)

3. Regresjonsanalyse: Du vil lære om enkel og multippel regresjon og å tolke utskrifter fra statistikk-programvaren JMP

Bli klar til eksamen

Når du er ferdig med kurset skal du være trygg på at du er klar til å stille på eksamen! Du vil også ha muligheten til å stille oss spørsmål i chatten om det er noe du står fast på. 🥰

Vi gleder oss til å se deg i kurset!

Hilsen Andreas og Ann-Kristin ❤️
Nettlærerne i Metode og innsikt