Eksamenskurs på nett i Matematikk 3 – NTNU

Etter registrering via Facebook kan du prøve ut alle våre kurs gratis.

Siden 2012 har over 15.000 studenter fra hele Norge blitt hjulpet til en bedre karakter

Eksamenskurs med høy faglig kvalitet

Dyktige nettlærere tar deg steg-for-steg igjennom eksamenskurset i Matematikk 3, og viser deg hvordan du lett løser vanskelige eksamensoppgaver, slik at du også kan mestre disse oppgavene. Kurset inneholder både videoer og relevante quizoppgaver. Vi streber etter å undervise på en slik måte at du blir inspirert til å forstå faget best mulig, og sammen skal vi sørge for at du har stålkontroll på eksamen.

Det forklares enkelt og er bra oppsatt med videoer, eksempler og oppgaver. Lettere å sette seg ned å øve når man kan få det forklart så greit via video
Sunniva Økland

Matematikk 3 inneholder

Eksamenskurset i Matematikk 3 består av over 8 timer med video og 160 eksamensrelevante quizoppgaver slik at du får god trening på det som møter deg på eksamen. Kurset består av følgende deler:
Del 1: Komplekse tall
Del 2: Andreordens differensialligninger
Del 3: Lineær algebra 1
Del 4: Lineær algebra 2


Del 1: Komplekse tall

For de fleste er komplekse tall helt nytt, og det kan være ekstra vanskelig i starten. I dette kapittelet vil du få en god introduksjon til komplekse tall, det komplekse tallplan og notasjoner for dette. Vi går også igjennom hvordan du kan finne røtter av komplekse tall, og løse komplekse andregradsligninger. I tillegg vil du lære om komplekskonjugasjon og hvordan du kan bevise ulike påstander relatert til komplekskonjugasjon.

Del 2: Andreordens differensial-ligninger

I dette kapittelet vil du lære om klassifisering av differensialligninger, og hvordan du kan løse de. I tillegg går vi gjennom egenskaper ved løsninger, som for eksempel homogen og partikulær løsning. Det blir gått gjennom flere ulike oppgaver og eksamensrelevante eksempler.

Del 3: Lineær algebra 1

Lineær algebra er et stort fagområde. I den første delen vil du lære om de mest grunnleggende konseptene, som matriser, vektorer og matrise- og vektorregning. Matriser blir i dette kapitelet brukt til å løse ligningssystemer og representere lineærtransformasjoner. I tillegg vil du bli introdusert til begrepet determinant.

Del 4: Lineær algebra 2

I lineær algebra 2 starter vi med en litt mer abstrakt del av matte 3, nemlig vektorrom og underrom. Deretter vil du bli kjent med blant annet egenverdier, inverterbare matriser og diagonalisering. Du vil også se hva et indreprodukt er for noe, og hvordan du kan bruke dette til å projektere vektorer på hverandre. Mot slutten av kapittelet vil du lære hvordan du bruker alt du har lært hittil for å løse Markov-kjeder, lineære systemer av differensialligninger og hvordan du kan anvende minste kvadraters metode for å finne en approksimert løsning.


Det beste med EnkelEksamen er at det er veldig mange eksempler. Jeg har ikke åpnet boka i de to fagene etter at jeg kjøpte EnkelEksamen. Jeg føler meg veldig trygg på at alt blir gjennomgått i EnkelEksamen.
Siri Røed Høstfet

Få tilgang på dokumenter og les faglige blogginnlegg!

EnkelEksamen er opptatt av å gi deg faglige ressurser av god kvalitet. Vi har flere gode kompendium og formelark i mange fag, som du får tilgang på når du registrerer deg. Våre nettlærere er toppstudenter i sine fag, og skriver gode faglige blogginnlegg om temaer som er aktuelt for deg.

Etter registrering via Facebook kan du prøve ut alle våre kurs gratis.