Eksamenskurs på nett i Matematikk 2 for NTNU

Etter registrering via Facebook kan du prøve ut alle våre kurs gratis.

Mer enn 600 studenter fra NTNU har blitt hjulpet til en bedre karakter på EnkelEksamen det siste året

Eksamenskurs med høy faglig kvalitet

Dyktige kursholdere tar deg steg-for-steg gjennom Matematikk 2 og viser hvordan du enkelt løser vanskelige eksamensoppgaver, slik at du også kan mestre disse oppgavene. Vi etterstreber å undervise på en slik måte at du blir inspirert til å forstå faget best mulig. Sammen skal vi sørge for at du har stålkontroll på eksamen.

Det forklares enkelt og er bra oppsatt med videoer, eksempler og oppgaver. Lettere å sette seg ned å øve når man kan få det forklart så greit via video.
Sunniva Økland

Kurset inneholder

Eksamenskurset i Matematikk 2 består av over 8 timer med video og 41 eksamensrelevante quizoppgaver slik at du får god trening på det som møter deg på eksamen. Kurset består av fire deler:
Del 1: Partiellderivasjon, tangentplan og grenseverdier
Del 2: Min, Max og Lagrange
Del 3: Integraler og koordinatsystemer
Del 4: Analyse av vektorfelt

Del 1: Partiell-derivasjon, tangentplan og grenseverdier

I dette kapittelet vil du lære om de mest grunnleggende konseptene i faget. I kapittelet blir du introdusert for partiellderivasjon og operatoren nabla. Dette brukes i flere sammenhenger, som blant annet tangentplan og retningsderiverte. I tillegg vil du lære mer om grenseverdier og bruk av grenseverdier for å vurdere kontinuitet.

Del 2: Min, Max og Lagrange

I del 2 av kurset går vi gjennom Lagrange multiplikator metode. Dette vil hjelpe deg med å finne ekstremalverdier til funksjoner når du har får oppgitt begrensninger. Dette kan for eksempel være å finne maksimum til en funksjon innenfor en sirkelskive.

Del 3: Integraler og koordinat-systemer

Her vil du først lære om dobbel- og trippelintegraler. Dette er viktige ting i kurset, slik at du kan integrere over flater i både 2 og 3 dimensjoner. Du vil også lære om polar-, sylinder- og sfærekoordinater, noe som er gode hjelpemidler for å løse dobbel- og trippelintegraler.

Del 4: Analyse av vektorfelt

I dette kapittelet vil du blant annet lære hva et vektorfelt er for noe, og hvordan du kan skille konservative og ikke-konservative vektorfelt. Når du regner på vektorfelt, finnes det en rekke nyttige teoremer for å løse oppgavene. I dette kurset vil du lære om Greens teorem, divergensteoremet og Stokes teorem, som alle er veldig viktige å kunne for eksamen i Matte 2.


Det beste med EnkelEksamen er at det er veldig mange eksempler. Jeg har ikke åpnet boka i de to fagene etter at jeg kjøpte EnkelEksamen. Jeg føler meg veldig trygg på at alt blir gjennomgått i EnkelEksamen.
Siri Røed Høstfet

Få tilgang på dokumenter og les faglige blogginnlegg!

EnkelEksamen er opptatt av å gi deg faglige ressurser av god kvalitet. Vi har flere gode kompendium og formelark i mange fag, som du får tilgang på når du registrerer deg. Våre nettlærere er toppstudenter i sine fag, og skriver gode faglige blogginnlegg om temaer som er aktuelt for deg.

Etter registrering via Facebook kan du prøve ut alle våre kurs gratis.