Vi har samlet relevante videoer som hjelper deg på vei med innleveringen i Matematikk for økonomer del 2. Vi kan naturligvis ikke hjelpe deg med oppgavene direkte, men disse videoene som vi har hentet fra eksamenskurset, hjelper deg i riktig retning.

Innlevering i Matematikk for økonomer del 2

Denne innleveringen er ikke en byrde, men en utrolig god mulighet til å lære seg masse eksamensrelevant pensum.

For deg som har tilgang til kurset hos EnkelEksamen har vi strukturert et eget kapittel helt nederst i kurset med flere relevante videoer for innleveringen din i matematikk for økonomer. 

Video relevant for oppgave 1a

Video relevant for oppgave 2b

Video relevant for oppgave 3b

Video relevant for oppgave 5a og 5b

Video relevant for oppgave 6a

For å få hjelp til oppgaver som ikke er dekket her, sjekk ut det siste kapittelet i eksamenskurset i Matematikk for økonomer del 2.