Til eksamenskurset i Metode og økonometri er det nå utarbeidet et helt nytt formelark.

Formelark: Metode og økonometri

Formelarket tar for seg viktige formler i faget og er et supplement til eksamenskurset.