Velkomen til nytt eksamenskurs i Økonomi- og virksomhetsstyring

Nå er det endelig her! For å gi deg enda bedre forutsetninger for å naile eksamen og forstå faget, har vi nå utarbeidet et helt nytt kurs i Økonomi- og virksomhetsstyring!

Nytt eksamenskurs i Økonomi- og virksomhetsstyring

Det siste kapittelet som manglet – Produktkalkyler – ligger nå klart til deg i kurset. Her vil du lære deg to kalkulasjonsmetoder – Selvkostkalkylen og ABC-kalkylen. Du vil lære hvordan du setter opp disse kalkylene, samt forskjellen mellom dem. I kapittelet finnes det også mange eksamensrelevante oppgaver du kan trene på 🌟

Vi har delt opp kurset i følgende kapitler:

  • Balansert målstyring
  • Verdidrivere, kostnadsdrivere og verdikjedeanalyse
  • Budsjettering
  • Kostnadsbegreper og kostnads- og inntektsrelevans
  • Produktkalkyler
  • Lean

Kurset er nå fullstendig og vi gleder oss til å hjelpe deg med Økonomi- og virksomhetsstyring.