For å gi deg enda bedre forutsetninger for å naile eksamen og forstå faget, har vi nå utarbeidet et helt nytt kurs i Statistikk for økonomer.

Nytt kurs i Statistikk for økonomer

Du vil få et effektivt og knallbra kurs som tar for seg alt det viktigste du må kunne til eksamen. Kurset består av mange oppgaver med utfyllende løsningsforslag.

Vi har delt opp kurset i følgende kapitler:

  • Beskrivende statistikk
  • Sannsynlighet
  • Konfidensintervall
  • Hypotesetesting
  • Enkel regresjon

Beskrivende statistikk

Her skal du skal lære grunnleggende begreper og konsepter som kommer til å bli brukt videre i kurset.

Sannsynlighet

Dette kapittelet består i grove trekk av enkel sannsynlighetsregning og å finne sannsynligheter ved normalfordelingen.

Konfidensintervall

Dette kapittelet vil gi deg en forståelse av hva konfidensintervall er og hvordan man konstruerer ulike typer konfidensintervall.

Hypotesetesting

Her tar du i bruk mye av det du har lært tidligere i kurset, og lærer å utføre ulike typer hypotesetester som er viktige å kunne til eksamen.

Enkel regresjon

Du vil lære hva regresjon går ut på og hvordan man løser typiske eksamensoppgaver som omhandler enkel regresjon.

Hovedfokus på oppgaveløsing

Du vil lære deg den teorien du trenger å ha som et fundament når du løser oppgaver.

Kurset har hovedfokus på oppgaveløsing, der du som student blir veiledet gjennom eksamensrelevante oppgaver.

Det er også veldig viktig å beherske bruken av statistiske tabeller og kalkulator. Vi skal vise deg hvordan du bruker både tabeller og kalkulator gjennom hele kurset, så dette vil du ha stålkontroll på!