Eksamenskurs for NTNU-studenter

Velkommen NTNUer! EnkelEksamen har laget flere eksamenskurs for deg som går i første klasse på bachelor i Økonomi og administrasjon ved NTNU 🤩 Vi har laget kurs i Statistikk for økonomer, Mikroøkonomi og Finansregnskap med analyse.

Nedenfor finner du informasjon om eksamenskursene som tilbys deg som går i første klasse på bachelor i økonomi og administrasjon ved NTNU dette vårsemesteret. Eksamenskursene er laget av toppstudenter fra NTNU, NHH, BI og OsloMet og holder høy faglig kvalitet.

Statistikk for økonomer

I eksamenskurset Statistikk for økonomer – NTNU har vi over 8 timer med videoer som går gjennom emnene:

 1. Beskrivende statistikk
 2. Sannsynlighetsregning
 3. Stokastiske variabler og sannsynlighetsfordelinger
 4. Konfidensintervall
 5. Hypotesetesting
 6. Enkel lineær regresjon

Vi ønsker at du skal forstå pensum, og ikke bare stirre på vanskelige oppgaver. Derfor gjennomgår videoene både teori knyttet til de ulike emnene, i tillegg til oppgaveregning. I emnet Stokastiske variabler og sannsynlighetsfordelinger vil du for eksempel lære om hva en normalfordeling er. Deretter kan du se hvordan du kan løse flere eksamensrelevante oppgaver om normalfordelingen 🌟

Quizoppgavene i kurset er laget så du kan teste ut teorien du lærer, og for å se om du klarer å løse regneoppgaver på egenhånd. På slutten av hvert emne ligger det også en rekke repetisjonsoppgaver. Disse kan du bryne deg på for å sjekke at kunnskapen virkelig sitter!

Ønsker du å se mer om hva de ulike emnene inneholder så sjekk ut denne videoen!

PS! Vi har utarbeidet et 41 siders formelhefte for Statistikk for økonomer – NTNU som du får tilgang til ved kjøp av Gull- eller Diamanttilgang i kurset. Logg inn/registrer deg gratis på EnkelEksamen, og sjekke ut gratisversjon av kompendiet på denne lenken 🤩

Mikroøkonomi

I eksamenskurset Mikroøkonomi – NTNU, møter du nettlærerne Andreas og Mari som sammen tar deg gjennom dette morsomme faget. Eksamenskurset består av seks kapitler:

 1. Konsumentteori
 2. Produksjonsteori
 3. Frikonkurranse
 4. Monopol
 5. Oligopol
 6. Spillteori

Målet er at du skal ace eksamen, samtidig som du skal føle at innholdet både er spennende og forståelig. Ved å løse eksamensrelevante oppgaver og gjøre quizer og repetisjonsoppgaver der du får testet kunnskapene du tilegner deg gjennom kurset, får du en fullstendig oversikt over det du trenger å kunne til eksamen.

Under finner du en video om priselastisitet som er hentet fra kurset Mikroøkonomi – NTNU:

Nettlærerne har to mål for deg med dette kurset: 1.) du skal føle deg trygg på eksamen i mikroøkonomi etter at du har gjennomført kurset, og 2.) du skal sitte igjen med mestringsfølelse og bli interessert i mikroøkonomi.

Vi gleder oss til å se deg i kurset!

Finansregnskap med analyse

Finansregnskap og analyse (BØA1200) er et regnskapskurs som bygger videre på grunnleggende regnskap.

Vårt mål er at du skal bli skikkelig god på å føre, og forstå deg på, regnskap. Andreas tar deg gjennom flere av de viktigste emnene i faget, og alt innholdet er basert på manus laget av to andre toppstudenter: Ida og Jørgen.

Eksamenskurset dekker 60-70% av pensum i faget, og innholdet er sammensatt av videoer og oppgaver fra eksamenskurs i tilsvarende kurs ved andre universitet og høyskoler.

Har du spørsmål om hvilke deler av pensum som dekkes, anbefaler vi deg å sjekke dette dokumentet, eller å se gjennom innholdsfortegnelsen i kurset før du kjøper.

Vi håper på å se deg i ett eller flere av våre eksamenskurs 😍