Nominell lønn

Forestill deg at du skal til Ayia Napa, og at du bestemmer deg for å ta ut kontanter på flyplassen. 💸 Du veksler om fra 500 norske kroner til euro, og dette får du gjøre helt uten gebyr. Når du kommer til Ayia Napa oppdager du at det finnes kortterminaler over alt, og du ender opp med å ikke bruk noen av kontantene du tok ut.

To uker senere er du tilbake på flyplassen i Norge og veksler tilbake alt du opprinnelig tok ut, fortsatt uten gebyr. Til din overraskelse, gir automaten deg 550 norske kroner, altså 50 kroner mer enn du opprinnelig satte inn. Hvordan kan dette henge sammen? 😮 Jo, den norske kronen må ha svekket seg mens du var bortreist!

Hvordan henger det sammen?

Hva er en valutakurs, og hva er forskjellen på en appresiering og en depresiering? Hva betyr det egentlig når vi sier at krona svekkes eller styrkes? Og hvordan henger alt dette sammen? Dette skal du få svar på nedenfor! 👇👇👇

Hva er en valutakurs?

La oss begynne med det grunnleggende, nemlig hva en valutakurs egentlig er for noe. Kort fortalt, er valutakursen prisen på en annen valuta, målt i egen valuta. Tenk på å veksle mellom valutaer som en transaksjon. Det du kjøper er for eksempel euro, og det du betaler med er norske kroner. 🇳🇴 ➡️ 🇪🇺 Valutakursen forteller oss hvor mange norske kroner vi må punge ut for å få en euro, altså er dette prisen på euro, målt i norske kroner.

Lav valutakurs

Da du først var på flyplassen i Norge var valutakursen lav (prisen på euro målt i kroner var lav), som betyr at den norske krona var sterk. Det var billig å kjøpe euro med norske kroner fordi den norske krona var mye verdt.

Høy valutakurs

Da du kom tilbake fra Ayia Napa var valutakursen blitt høyere (prisen på euro målt i norske kroner hadde økt), som betyr at den norske krona hadde blitt svakere. Men når krona er relativt svakere i forhold til euro, må jo dette bety at euroen er relativt sterkere! Det er altså nå billig å kjøpe norske kroner med euro fordi euroen er mye verdt.

Tjene eller tape på svingninger i valutakursen?

Hver gang du vekslet satt du på en relativt sterk valuta, som gjorde at du faktisk tjente på å veksle om. Forestill deg hva som hadde skjedd hvis situasjonen var motsatt, altså at den norske kronen styrket seg mens du var på ferie – da ville du tapt penger på å veksle om! Faktisk er det mange som livnærer seg på å veksle mellom valuta fordi de klarer å spekulere på hvordan valutakursen kommer til å endre seg.

Hvordan valutakursen endrer seg: Appresiering og depresiering

Har du hørt om appresiering og depresiering? Appresiering og depresiering er begreper som brukes for å beskrive hvordan valutakursen endrer seg, altså om verdien på vår valuta svekkes eller styrkes sammenliknet med en annen valuta (for eksempel euro).

Appresiering

Appresiering er at krona blir sterkere mot annen valuta, altså at det blir billigere å kjøpe den andre valutaen. Vi husker at valutakursen kan ses på som prisen på euro målt i norske kroner, og siden dette blir billigere betyr det at valutakursen får en lavere verdi enn før.


Depresiering

Depresiering er det motsatte av appresiering, nemlig at krona blir svakere mot annen valuta, altså at det blir dyrere å kjøpe den andre valuaten. Den relative prisen på den andre valutaen blir høyere, og vi får en høyere verdi på valutakursen enn før.

Grafisk illustrasjon depresiering

Da du kom tilbake fra Ayia Napa hadde krona blitt svakere, altså hadde det vært en depresiering av den norske kronen mot euro. La oss illustrere dette grafisk. Vi betegner E som valutakursen mellom norske kroner og euro, altså prisen på å kjøpe euro, målt i norske kroner:

Depresiering

Opprinnelig hadde vi en valutakurs lik E0, men da vi ankom Ayia Napa på tidspunkt t0 begynte den norske kronen å depresiere mot euroen, hvilket medførte at valutakursen bevegde seg oppover frem til den stabiliserte seg på E1. Det kan være noe forvirrende at E får en høyere verdi når krona svekkes, men husk at E bare er prisen på å kjøpe den andre valutaen. Når det blir dyrere å kjøpe noe har vi fått svakere kjøpekraft, som er det samme som en depresiering.

Hva påvirker valutakursen?

Du lurer kanskje på hva som gjorde at valutakursen endret seg mens du var bortreist, og på om dette var noe du kunne forutsett. Sannheten er at det er mange faktorer som kan påvirke valutakursen, og det finnes flere ulike økonomiske modeller som forsøker å forklare bevegelsene i valutakursen. Disse modellene trekker frem ulike faktorer, men det er bred enighet om at priser i de to landene og valutakursforventningene er viktige faktorer vi trenger for å forklare hvordan valutakursen bestemmes.

Priser

Mange tror på teorien om at kjøpekraftsparitet må holde, altså at man skal få kjøpt den samme varen i ulike land til samme pris når man har justert for valutakursen mellom landene. Altså, hvis prisnivået i et land stiger, vil valutakursen tilpasse seg slik at vi kan få den samme kjøpekraften i begge land. Kjøpekraftsparitet ser ikke ut til å oppfylles i praksis, men det viser deg fortsatt at valutakursen påvirkes av prisnivåer mellom land.

Forventninger

Valutakursforventningene kan ofte forklare hvordan valutakursen vil oppføre seg. Hvis mange forventer at noe skal skje med en valuta, vil de begynne å kjøpe og selge valuta for å tjene på det. Dette kan ha en selvoppfyllende effekt. Selv om du ikke var klar over at den norske kronen skulle depresiere mens du var på Ayia Napa, fantes det kanskje noen spekulanter der ute som forventet depresieringen og begynte å veksle om fra norske kroner til euro. Dette gjør den norske krona mindre attraktiv, og kan i seg selv ha vært årsaken til at den svakket seg mot euro.

Hva har vi lært?

Vi har lært at en valutakurs er prisen på en annen valuta, målt i norske kroner. Når denne prisen synker vet vi at verdien på vår egen valuta styrkes, og vi har en appresiering. Når denne prisen derimot stiger vet vi at verdien på vår egen valuta svekkes, og vi har en depresiering – slik som i eksempelet med reisen til Ayia Napa.

Forbered deg til eksamen i samfunnsøkonomi med eksamenskurset på EnkelEksamen.no 🌟

Likte du denne artikkelen? Da vil du kanskje også like artikkelen om nominell lønn og reallønn 👈